Đăng ký tài trợ

Hội nghị khoa học Tế bào gốc lần thứ 12

Stem Cell

“Technologies and Products”

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo Form bên dưới*

Đăng ký tài trợ

Phí tài trợ
200 triệu VNĐ
(Bằng hiện kim và hiện vật tương đương trở lên)

Phí tài trợ
120 triệu VNĐ
(Bằng hiện kim và hiện vật tương đương trở lên)

Phí tài trợ
60 triệu VNĐ
(Bằng hiện kim và hiện vật tương đương trở lên)

Phí tài trợ
30 triệu VNĐ
(Bằng hiện kim và hiện vật tương đương trở lên)

Phí tài trợ
10 triệu đến 20 triệu VNĐ
(Bằng hiện kim và hiện vật tương đương trở lên)

Thông tin thanh toán
-------------------------------------------------
Chủ thẻ: Hội Tế Bào Gốc Thành Phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản: 2086797979
Nội dung chuyển khoản: TBG-số điện thoại

Đồng hành cùng chúng tôi

Tài trợ kim cương

Hội nghị khoa học Tế bào gốc lần XII: Các Công Nghệ và Sản Phẩm Ứng Dụng Từ Tế Bào Gốc được tổ chức bởi Hội Tế bào gốc Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hổ trợ đăng ký

  • Đăng ký tham dự
  • Đăng ký báo cáo hội nghị
  • Đăng ký tài trợ
  • Hổ trợ gian hàng

Thông tin liên hệ

Email: info@hoitebaogoc.vn

Phone: 0962 808 543

Zalo: 0962 808 543